Tolak Ketaksuban


ARKIB : 14/02/2010

Imam syafi'i tolak ketaksuban

Al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150H-204H) merupakan salah seorang tokoh ilmuwan agung yang pernah dilahir oleh sejarah kegemilangan Islam. Beliau sebaris dengan jaguh-jaguh ilmu seperti al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik bin Anas, al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Abi Laila, Abi Thaur, al-Imam al-Auza'i, al-Imam Sufyan al-Thauri dan ramai lagi tokoh-tokoh agung dalam sejarah perkembangan fekah Islam.

Beliau berketurunan Rasulullah saw. Nasabnya bertemu dengan Nabi saw. pada 'Abd Manaf. Syafi' bin al-Saib (nenek ketiganya) pernah berjumpa Nabi saw, namun teragak-agak untuk menerima Islam. Adapun al-Saib adalah pemegang bendera Bani Hasyim menentang tentera Islam pada hari peperangan Badr. Beliau lalu ditawan oleh tentera Islam dan telah menebus dirinya sendiri, kemudian menganut Islam. (Ibn Khallikan, Wafayat al-A'yan, 2/312). Telah disepakati bahawa beliau lahir di Ghazzah, sebuah bandar yang berada di selatan Palestin. Bapanya meninggal semasa muda. Maka beliau hidup yatim di bawah jagaan ibunya. Ibunya bimbang gagal mendidiknya, maka ketika beliau berumur dua tahun ibunya memindahkannya ke tempat asal keturunannya iaitu Mekah (Al-Zahabi, Siyar A'lam al-Nubala, 10/6). Semasa kecilnya beliau begitu gemar memanah, sehingga berjaya mengatasi saingannya. Kemudian berminat dengan bahasa 'Arab dan sya'ir, sehingga menjadi pakar dalam bidang tersebut. Selepas itu beliau mencintai ilmu fekah, sehingga mengepalai manusia pada zamannya. (ibid, 10/6.)

Beliau terkenal dengan keikhlasannya terhadap ilmu. Walaupun amat menyayangi gurunya al-Imam Malik bin Anas dan gurunya juga menyayanginya, namun tidak pernah membuat beliau fanatik atau taksub kepada mazhab atau aliran fekah gurunya itu. Bahkan sejarah telah mencatatkan beliau telah menyanggahi pendapat-pendapat al-Imam Malik. Apabila al-Syafi'i datang ke Mesir, pada awalnya dia disambut oleh para pengikut Mazhab Malik kerana dia adalah seorang murid utama al-Imam Malik. Namun lama-kelamaan apabila mereka dapati dia menyanggahi Mazhab Malik mereka meninggal dan membantahnya. Bahkan ada di kalangan mereka yang mendoakan agar Allah mematikannya demi memelihara Mazhab Maliki (Al-Zahabi, Siyar A'lam al-Nubala', 10/71-72).

Namun bagi al-Imam al-Syafi'i nilai taksub ini tiada padanya. Kebenaran lebih dicintai walaupun terpaksa menyanggahi gurunya sendiri. Penghormatan bukan bermaksud mengikuti setiap perkataannya. Kata al-Zahabi: "Tidak syak sesungguh al-Imam al-Syafi'i apabila tinggal di Mesir lalu menyanggahi dan melemahkan beberapa pandangan fekah para ulama semasa dari Mazhab Maliki dengan dalil-dalil al-Sunnah, maka mereka terasa perit kerananya dan mereka menyakitkannya kembali. Berlakulah antara mereka ketegangan. Semoga Allah mengampunkan kesemua mereka..."( Al-Zahabi, Siyar A'lam al-Nubala' , 10/95). Kata Muhammad Abu Zahrah: "Sesungguhnya keikhlasan al-Syafi'i dalam menegakkan kebenaran sentiasa bersamanya sepanjang hayatnya.

Sehingga dia menegakkan kebenaran di mana sahaja dia berada. Jika bertembung keikhlasannya itu dengan apa yang menjadi kebiasaan fahaman orang ramai, dia tetap akan menjelaskan pandangan-pandangannya dengan berani. Jika bertembung keikhlasannya kepada kebenaran dengan keikhlasannya kepada guru-gurunya, dia tetap akan mendahulukan kebenaran. Keikhlasannya pada gurunya al-Imam Malik tidak pernah menghalang beliau menyanggahinya selepas beliau teragak-agak untuk mengistiharkannya. Namun setelah sampai berita kepadanya bahawa ada pihak di Andalus yang meminta hujan dengan menggunakan (tawassul dengan) kopiah al-Imam Malik maka dia mengistiharkan bukunya untuk orang ramai. Tujuannya agar mereka tahu bahawa al-Malik adalah manusia yang terdedah kepada salah dan betul." (Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, m.s.455).

Fanatik mazhab telah menyebabkan dalam kalangan penduduk Andalus ada yang apabila berlaku kemarau atau kelewatan hujan, maka mereka akan solat istisqa' (minta hujan) dengan meletakkan kopiah al-Imam Malik di hadapan dan bertawasul dengannya. Bahkan di kalangan pengikut Malik di Mesir ada yang apabila dibaca hadis Nabi saw, mereka menjawab dengan menyebut "berkata imam dan syaikh kami Malik..." Mereka menolak hadis demi membela pendapat imam mereka (lihat: 'Abd al-Rahman al-Syarkawi, Aimmah al-Fiqh al-Tis'ah, www.qudsway.com/Links/ Islamiyiat). Al-Imam al-Syafi'i menulis kitab menjawab pandangan-pandangan al-Imam Malik demi memahamkan pengikut mazhab tersebut bahawa imam mereka tidak maksum.

Penampilannya dengan hujah dan ilmu menjadikan beliau tokoh ilmuwan yang tidak diragui kehandalannya. Bahkan beliau tersenarai dalam kalangan mujaddid yang diiktiraf umat. Namun, seperti biasa setiap tokoh mempunyai penyokong dan musuh. Dalam kalangan musuh dan penyokong itu pula ada yang melampau dan ada yang sederhana. Golongan yang melampau dalam sokongan akan memuji melebihi batasan yang patut. Demikian juga yang memusuhi apabila melampau akan menuduh dan mencipta tuduh yang bukan-bukan. Antara yang melampau memuji menyatakan di kuburnya ada tapak kaki Rasulullah saw menziarahi al-Imam al-Syafi'i. Ini juga beberapa kali disiarkan di stesyen televisyen kita. Sedangkan beliau meninggal dunia selepas hampir 200 tahun Rasulullah wafat. Jika beliau membantah kemelampauan tindakan pengikut al-Imam Malik bin Anas, apakah beliau akan redha dengan dakwaan yang seperti ini?!

Saya agak tertarik dengan ulasan Muhammad Na'im al-Irqususi terhadap riwayat mimpi Abu Ja'far yang menceritakan: "Aku lihat dalam mimpiku Nabi saw dalam masjid baginda di Madinah. Seakan aku datang dan memberi salam kepada baginda dan berkata: "Aku tulis pendapat Malik?. Jawab baginda: Tidak!. Aku bertanya: "Aku tulis pendapat Abu Hanifah?" Jawab baginda: Tidak!. Aku bertanya: "Aku tulis pendapat al-Syafi'i?. Baginda mengisyaratkan dengan tangan baginda begini - seakan baginda mengherdikku- "Kau kata pendapat al-Syafi'i?!! Itu bukannya pendapat, tetapi jawapan kepada sesiapa yang menyanggahi sunnahku". Al-Irqususi mengulas: "Bila pulak mimpi menjadi hujjah di sisi ahli ilmu?!!. Malik, Abu Hanifah dan selain mereka adalah dari kalangan para imam yang adil lagi dipercayai (thiqah). Mereka berijtihad. Mereka menepati sebahagian besar apa yang mereka ijtihadkan dan tersilap dalam sesetengah perkara. Setiap orang boleh diterima dan ditolak pendapatnya. Maka apa lagi?!! (Siyar A'lam al-Nubala, 10/43). Namun riwayat mimpi seperti ini selalu dijadikan hujah oleh golongan fanatik.

Dalam kalangan fanatik permusuhan kepada imam yang agung ini ada yang menuduhnya sebagai syiah dan beberapa tuduhan yang lain. Sehingga di zamannya beliau ditanggap dan digari. Al-Zahabi (meninggal 748H) menyebut: "Sebahagian manusia mencercanya, namun itu semua menaikkan ketinggian dan kemuliaannya. Ternyata bagi yang mereka yang insaf bahawa ulasan mereka yang menyaingi beliau (al-Syafi'i) mengandungi hawa nafsu. Jarang sekali seseorang yang muncul keimamannya (ketokohan ilmunya) dan menjawab sesesiapa yang berbeza pandangan dengannya melainkan dia akan dimusuhi. Kita memohon perlindungan dengan Allah dari hawa nafsu". (Siyar A'lam al-Nabala, 10/9).

Bahkan ada yang mencipta hadis palsu kerana fanatik kepada Mazhab Abu Hanifah lalu mencerca al-Imam al-Syafi'i. Disebut dalam hadis palsu itu, kononnya Nabi saw bersabda: "Akan ada dalam kalangan umatku seorang lelaki yang dipanggil Muhammad bin Idris (al-Syafi'i), dia memberi mudarat kepada umatku lebih daripada iblis. Akan ada pula seorang lelaki di kalangan umatku dipanggil Abu Hanifah, dia adalah lampu umatku, dia adalah lampu umatku). Hadis ini direka oleh Makmun bin Ahmad al-Harawi yang hasad dengan perkembangan pengikut al-Imam al-Syafi'i di Khurasan (Al-Sayuti, Tadrib al-Rawi, m.s. 182). Kata al-Jarahi (meninggal 1162H): "Tiada suatu pun hadis sahih mengenai pujian atau cercaan terhadap Abu Hanifah dan al-Syafi'i. Semua yang disebut mengenai hal berkenaan adalah palsu lagi dusta" (al-Jarahi, Kasyf al-Khafa, 2/420). Sementara kisah bohong lain seperti dalam buku al-Rihlah ila al-Rasyid pula memfitnah al-Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dua tokoh dalam Mazhab Abu Hanifah berusaha membunuh al-Imam al-Syafi'i. Demikianlah timbulnya buruk-memburuk disebabkan fanatik mazhab.

Al-Imam al-Syafi'i ialah imam yang mulia seperti para imam tokoh ilmuwan silam yang lain. Mereka tidak maksum, tetapi mereka semua sarjana besar. Kita tidak perlu fanatik kepada mana-mana dalam kalangan mereka, sebaliknya membaca dan cuba memahami penghujahan mereka secara terbuka dan membaca alasan-alasan mereka secara perbandingan. Tidak pernah mereka mengajar untuk kita berkata "siapa tidak ikut mazhab aku maka dia sesat". Bahkan mereka menggalakkan penerokaan ilmu. Kesemua kemelampauan itu datang dari golongan fanatik yang selepas mereka. Bahkan ramai yang mendakwa mazhab Syafi'i atau Hanbali atau Hanafi atau Maliki, tidak pula meneliti sendiri tulisan dan perkataan imam-imam itu, sebaliknya sekadar mengajuk dakwaan orang lain yang mendakwa demikian. Lalu ada yang menuduh orang lain tidak mazhab Syafi'i hanya kerana menyanggahi pendapatnya, padahal belum tentu pendapatnya itu sama dengan al-Imam al-Syafi'i yang sebenar. Fanatik sentiasa membuta mata ramai orang.
Kongsi Konten di :

Artikel Penuh: http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0214&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_08.htm&arc=hive#ixzz3QuqaHW62
© Utusan Melayu (M) Bhd

Raja Medan Selera

ARKIB : 06/08/2014

Tahniah Taib Ali - raja medan selera negara!

Taib Ali bergambar dengan kakitangannya selepas majlis doa selamat pembukaan medan selera Quizinn Foodcourt by Rasa di klia2 baru-baru ini. Medan selera itu berkeluasan 24,000 kaki persegi.
MOHD. Taib Ali hanyalah seorang Melayu yang biasa. Berkelulusan dalam bidang perakaunan ITM pengambilan 1973 - dia cukup versatil.

Sebagai alumni institusi itu, beliau tidak lokek ilmu. Di masa luangnya, Taib kerap bertemu dengan para pelajar dari masa ke masa bagi mencurahkan ilmu keusahawanan kepada anak bangsanya.
Kita kena asuh mereka, katanya yang kelihatan tidak makan usia pada umurnya 59 tahun.
"Jika setiap alumni yang berjaya, dapat pergi ke kampus dari semasa ke semasa bertemu dengan para pelajar, berkongsi pengalaman, berjabat tangan di hari graduasi mereka, saya yakin siswazah itu akan menjadi seperti kita."

Itu kata-katanya semasa saya bertemu dengannya tengah hari semalam.
Selaku aktivis alumni UiTM, saya cukup kagum dan hormat dengan cara Taib.
Saya dijemput beliau ke majlis doa selamat pembukaan food courtnya yang kelima di pusat beli-belah premium terbaharu ibu kota iaitu Nu Sentral @ KL Sentral.
Sebelum Ramadan lalu saya juga dijemput ke majlis yang sama - pembukaan food courtnya seluas 24,000 kaki persegi di klia2.

Dalam masa kira-kira dua bulan, beliau membuka dua food court yang cukup besar di dua tempat yang hebat membabitkan pelaburan berjumlah RM13 juta.
Beliau juga menguruskan medan selera terkenal di tingkat 4 Suria KLCC.
Taib turut menguruskan medan selera di pusat beli-belah Alamanda, Putrajaya serta menguruskan sembilan medan selera di pusat beli-belah Mydin.
Projek Taib yang akan datang ialah menguruskan food court di pusat pembangunan ultra-moden milik UDA Holdings di tapak penjara Pudu serta di projek pembangunan Menara Warisan milik PNB di Stadium Merdeka.

Jenama food court beliau dikenali sebagai Quizinn Foodcourt by Rasa. Beliau juga memiliki pusat peranginan, Rumbia Resort Villa di Paka, Terengganu.
Taib berjaya dalam bisnes setelah diberi kepercayaan menguruskan ruang medan selera di aras 4, Suria KLCC Shopping Centre. Ekoran itu beliau terlibat dalam lebih 20 restoran dan projek medan selera berskala besar termasuk di pusat beli-belah The Curve dan Recezz Taylor's University College.
Oleh itu, tidak keterlaluan jika saya berani menggelar beliau sebagai 'King of food courts' atau 'Raja medan selera Malaysia'.

Medan selera yang beliau uruskan itu bukan medan selera ala majlis perbandaran, tetapi medan selera yang premium dan moden.

"Saya lari sana-sini untuk uruskan pembukaan ini. Semua harus diteliti. Pelaburannya bukan kecil. Setiap pembukaan membabitkan kos antara RM3 ke RM4 juta."

Beliau membawa saya meninjau ke setiap ruang niaga di medan selera itu.

Daripada mesin wang yang datanya boleh disambung terus ke telefon bimbit, sistem dapur, sistem kamera litar tertutup, sistem saluran gas memasak, bilik mencuci pinggan dan stor barangan berpusat yang semuanya diuruskan oleh syarikatnya Wesria Food Sdn. Bhd.

Wesria yang diasaskan oleh Taib selaku pengarah urusan sejak 1999 kini adalah syarikat pengurusan makanan dan minuman (F&B) terkemuka negara bagi medan selera premium. Perolehan tahunan syarikat berjumlah sekitar RM20 juta.

"Peniaga hanya uruskan masakan mereka sahaja, yang lain akan diuruskan oleh kira-kira 300 kakitangan saya."

Pemilihan penyewa ruang niaga makanan itu dipilih beliau dengan cukup teliti.

"Saya mahu pastikan pelanggan berpuas hati."

Menceritakan lagi; "Saya juga akan pergi ke warung-warung dan merasa makanan. Jika sedap saya akan pelawa mereka buka di tempat saya."

"Saya cukup suka soto pakcik di belakang Hotel Concorde KL. Banyak kali saya minta dia buka di tempat saya, tapi dia tak mahu dan nak jual di warung kaki lima juga. Macam-macam alasan dia bagi."

"Saya pernah minta orang kita buat makanan Indonesia seperti sup bakso dan lain-lain di food court saya. Malangnya mereka takut mahu mencuba. Memanglah sewanya mahal iaitu antara RM15,000 ke RM20,000 bagi satu ruang niaga, tapi untungnya boleh mencecah sehingga RM250,000 sebulan.
Sedih sekali, katanya; "Mereka takut ambil risiko."

"Akhirnya seorang pemuda Cina dari Kelantan mengambil cabaran itu dan kini dia mengendalikan sembilan ruang niaga makanan Indonesia di merata tempat yang saya uruskan," kata Taib, anak seorang askar dari Taiping.

Saya mahu usahawan bumiputera terbabit dalam bidang makanan ini. Malah Taib turut menguruskan program pembangunan usahawan untuk mereka melalui Perbadanan Usahawan Malaysia Berhad (PUNB).

Dengan pengalaman Taib yang cukup luas dalam pasaran modal, beliau cukup kreatif dalam mengembangkan perniagaannya. Beliau pernah menjadi Auditor Dalaman di Harpers Gilfillan Sdn. Bhd. serta beberapa institusi kewangan seperti di Malaysia Discount Berhad, Affin Discount Berhad dan Harlow's Ueeda Sasson.

Namun, Taib bukanlah seorang yang pentingkan diri sendiri. Beliau ialah contoh seorang usahawan yang mencipta usahawan-usahawan bumiputera lain.

Bayangkan jika ada usahawan besar Melayu sepertinya yang mampu mengasuh usahawan-usahawan lain untuk berjaya dalam perniagaan.

"Jika mereka berjaya, saya juga berjaya," katanya bersungguh-sungguh.

Akhir sekali pada ucapan ringkas di majlis doa selamatnya semalam, beliau yang kelihatan berpeluh mahu memastikan majlisnya berjalan lancar berkata; "Moto saya ialah: Kalau makan sedap beritahu kawan-kawan, jika tak sedap beritahu saya."

Tahniah Encik Taib - Seorang lagi produk UiTM yang berjaya!
Kongsi Konten di :

Artikel Penuh: http://ww1.utusan.com.my/utusan/Rencana/20140806/re_06/Tahniah-Taib-Ali---raja-medan-selera-negara#ixzz3Quuk4Jql
© Utusan Melayu (M) Bhd

Hakikat Sebuah Perpaduan


ARKIB : 13/06/2010

Hakikat sebuah perpaduan

SEJARAH bukan ditulis oleh para sejarawan atau sarjana sahaja tetapi juga oleh tokoh-tokoh politik yang mengisahkan pelbagai peristiwa gembira atau sedih yang mereka alami. Seperti Memoir Politik Asri Meniti Arus (UKM 1993).

Lalu dicatat antara lainnya betapa seorang semasa muda pernah menjadi penoreh getah dan kemudian menjadi Menteri Besar diundang berkongsi kuasa oleh seorang yang berkaki ayam ke sekolah ketika mula belajar di sekolah rendah dan akhirnya menjadi Perdana Menteri.

Segalanya berlaku dalam arena politik yang tidak terperi luasnya dalam Malaysia merdeka dan selepas tragedi 13 Mei. Kerana, pelbagai kaum, agama dan budaya terlibat.

Dengan persetujuan yang dicapai antara Perikatan dengan Pas pada 28 Disember 1972, maka Datuk Asri Haji Muda menjadi Menteri Tanah dan Galian dan tugas-tugas khas dalam Kabinet Tun Razak.

Lain hal berlaku kemudiannya dalam muktamar Pas ke-28 di Balai Seminar Dewan Bahasa dan Pustaka pada 23 Oktober 1982 yang membawa kepada saat akhir Asri dalam Pas. Ucapan dasar beliau sebagai Yang Dipetua Pas tidak diterima oleh muktamar.

Lalu disebut mengenai suasana muktamar dipenuhi dengan gambar-gambar tokoh Revolusi Iran serta pekikan dan laungan. Kisah beliau bersambung: “Malah pekikan Marakbar Asri berselang-seli dengan kalimah suci Allahhuakbar. Ketika itu banyak orang yang tahu makna “marakbar Asri” yang bererti “mampuslah Asri” dan saya mencatatkan peristiwa ini hanyalah sekadar untuk kenangan sejarah bagi generasi akan datang”.

Menyumbang

Kata pengantar bagi memoir Asri ditulis oleh Wan Hashim Wan Teh, dahulu pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM. Antara lain dicatat: “Semasa berada di Padang Rengas buat kali ketiganya pada 1950, iaitu setelah mendirikan rumahtangga dengan Sakinah Haji Junid, Mohd Asri berkesempatan menyumbangkan bakatnya dalam bidang persuratan terutama menulis cerita pendek.

“Semasa tinggal di Padang Rengas, Mohd. Asri hidup cara orang kampung membuat pelbagai pekerjaan seperti menoreh getah, membuat kain batik, bersawah serta menjual ikan”.

Dalam penglibatan awal politiknya Asri berdamping dengan Dr. Burhanuddin, ketua Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan Ahmad Boestaman, Ketua Angkatan Pemuda Insaf (API) dan beliau kemudian menyertai Pas hingga menjadi penolong kepada Setiausaha Agung Pas.

“Namun, kerjanya adalah pelbagai termasuk menyapu sampah, membersihkan pejabat, menulis surat serta minit mesyuarat dan sebagainya”.

Selanjutnya beliau kembali ke Kelantan untuk bergiat di kawasan Pantai Timur hingga Pas mencapai kemajuan pesat.

Asri menyebut mengenai kerjasama Pas dengan UMNO (Perikatan) mulai 1 Januari 1973 “ untuk menukar ragam politik yang penuh dengan onak dan duri, namun demikian masih ada lowongan yang boleh ditembusi”.

Usaha ke arah perpaduan bermula daripada pertemuan dengan Tun Razak di bangunan Parlimen selepas Peristiwa 13 Mei. Darurat telah diisytiharkan, Perlembagaan Negara digantung dan Dewan Parlimen serta Dewan Negeri dibekukan. Negara diperintah oleh MAGERAN (Majlis Gerakan Negara).

Asri menambah, “Dalam suasana yang sedemikianlah saya tiba-tiba dijemput oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak untuk bertemu di Kuala Lumpur, saya datang ke Kuala Lumpur dengan menaiki kapal terbang tentera, kira-kira tiga hari selepas berlakunya peristiwa hitam 13 Mei 1969”.

Menurut beliau kerajaan campuran Pas-Perikatan (UMNO) memberi sumbangan “amat tinggi nilainya dari segi hakikat perpaduan dan keharmonian umat. Simpang-siur pertarungan politik di kalangan bangsa Melayu telah reda”.

Keadaan berubah dalam Pilihan Raya Umum 1974 yang “menyaksikan suatu pertarungan yang hebat dan luar biasa apabila banyak anggota Pas yang tidak senang dengan kerjasama dalam Barisan Nasional”.
Bagi Asri selanjutnya “cuaca tidak selamanya kekal, ada kalanya panas terik dan ada kalanya hujan lebat hingga banjir”.

Beliau juga menulis mengenai isu kafir-mengkafir dan Revolusi Iran. “Di beberapa tempat di Terengganu dan Kelantan khususnya, telah muncul beraneka kejadian yang dimulai dengan kafir-mengkafir sesama sendiri yang mengakibatkan perpecahan masyarakat, bahkan perpaduan keluarga.

“Anak berpecah dengan bapa, suami isteri berkelahi dan jadilah masyarakat yang dibahagi-bahagikan oleh perbezaan politik yang menyebabkan berlakunya sembahyang dua imam dan lahirnya dua masjid semukim dan kubur yang berasingan”.

Asri akhirnya meletakkan jawatan Yang Dipetua Agung Pas dengan kandungan surat, antara lain berbunyi: “Maka saya telah mengambil keputusan menyerahkan kembali mandat dan kepercayaan muktamar Pas ke-27 yang lalu yang telah memilih saya menjadi Yang Dipertua Agung Pas bagi tempoh 1981-1983”.

Beliau meninggal dunia pada 28 Ogos 1992. Semoga Tuhan mencucuri rahmat baginya. Al-Fatihah.


Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0613&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_13.htm&arc=hive#ixzz2OPiaWzKw
© Utusan Melayu (M) Bhd 

Catatan Usman Awang penuh pesanan

ARKIB : 02/05/2010JARANG ada buku dalam bahasa Melayu dengan terjemahan serentak pelbagai bahasa. Demikian Sahabatku buku khas memaparkan 12 buah puisi Usman Awang yang diterjemahkan ke bahasa Inggeris, Cina, Tamil dan bahasa Iban.

Lalu dalam kata pengantar oleh anaknya, Lyna Usman, dicatat pengalamannya semasa masih muda: "Hidupnya susah, kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang".

Oleh kerana itu, ayah hanya dapat bersekolah hingga darjah enam sahaja. Apabila Perang Dunia II meletus, dia menjadi petani, kemudian diambil pihak komunis untuk menjadi buruh paksa. Setelah tamat perang, dia mohon kerja sebagai seorang polis.

Beliau mendapat banyak bahan bacaan ketika menjadi polis apabila berkenalan dengan ramai guru sekolah di Melaka, ketika itu. Mereka dengan senang hatinya meminjamkan buku-buku sastera kepada ayah. Bagi seorang yang dahagakan bahan penulisan yang baik, ini adalah satu peluang emas. Dari sini penghayatan dan bakat penulisannya diasah dan digilap sehingga beliau mula membuahkan perasaannya di atas kertas dengan penanya.

Beliau memilih puisi untuk meluahkan kandungan isi hati dan mindanya. Demikian antara catatan Lyna. Pada tahun 1954 Usman Awang menulis puisi berjudul Bahasa Bonda:

Tersusun indah menjadi madah
jauh mengimbau menjangkau pulau
ayun beralun lembut membuai
jauh meresap mendakap damai.

Ada ketika marak menyala
memercik api semangat bangsa
meletus gemuruh menyadap segala
menjadi alat perjuangan merdeka.

Seribu tingkah membawa lagu
mainan gadis diusik rindu
senjata teruna menawan cinta
pusaka rakyat pendukung budaya.

Seribu bahasa kita bicara,
manakan sama bahasa bonda.

Beliau kemudian berkhidmat dengan Utusan Melayu di Singapura bersama Keris Mas dan Asraf. Menjadi ketua ialah Samad Ismail dan kesemuanya berperanan dalam penubuhan ASAS 50. Lantas berlaku debat mengenai "Seni untuk seni dan seni untuk masyarakat".

Selanjutnya beliau berkhidmat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada tahun 1955 beliau menulis puisi berjudul Tanah Melayu (Malaya dalam bahasa Inggeris). Antara lain disebut:

Kita rakyat di bumi jantung ini
tiada beza dalam segala apa jua
penanam padi atau buruh memberi tenaga
terkepung dalam semboyan muluk "demokrasi".

Ketika penekanan jauh sampai ke tulang
dengarlah jeritan keras tani di ladang
dengarlah teriakan gemuruh buruh di kilang
sama bersatu sederap barisan bangun berjuang!

Puisinya memupuk perhubungan akrab antara kaum seperti dalam puisi Anak Jiran Tionghua. Antara yang ditulis:

Begitu kecil ia berdiri di tepi pagar
kilat matanya memanggil Iskandar
siapa lalu siapa berkaca
melihat keduanya bergurau senda.

Anak Tionghua kelahirannya di sini
di bumi hijau ladang-ladang getah dan padi
ia bisa bercerita untuk siapa saja
di sini tanahnya dan ibunya bersemadi.

Bumi tercinta resapkan wahyumu
jantung mereka adalah langitmu
darah mereka adalah sungaimu
nafas mereka adalah udaramu.

Juga menarik ialah Surat Dari Masyarakat Burung Kepada Datuk Bandar. Antaranya:

Tuan Datuk Bandar
kami masyarakat burung telah mengadakan mesyuarat agung
pada suatu pagi yang manis dan ranum
di atas bangunan Parlimen yang kosong.

Seluruh kaum burung telah diwakili
oleh para cerdik pandainya, kecuali
perwakilan burung gagak yang sibuk dengan urusan kematian
penembakan, bangkai hanyut di Sungai Klang.

Puisi Mereka Telah Bangkit ditulis pada tahun 1967:

Mereka telah bangkit
dari buku yang dibacanya
dan tembok yang melindunginya
dengan bendera dan lilit kepala.

Mereka telah bersuara
dari bumi tanah air yang subur
demi Islam yang mengajar hidup berani
demi janji yang kini telah dimungkiri.

Mereka sekarang telah bangkit
di tengah-tengah gelombang zaman
dari keperibadian yang telah ditindas
untuk masa depan warisan keturunan.

Dari bahasa lidah zaman hidup kita
kebangkitan ini dipancang detik batu-tanda
untuk pelaksanaan: Satu Bahasa
yang berdaulat menyinar mutiara.

Pada kulit buku pula diulangi:

Bilakah semua warganegara mendapat hak layanan dan keadilan yang sama dikenal dengan satu rupa nama: Bahasa Malaysia?

Ertinya beliau dari dulu lagi "prescient", iaitu mengetahui lebih dahulu akan hal-hal yang akan terjadi pada masa akan datang. Sahabatku dalam bahasa Iban ialah Bakihku.

Setelah menjadi anggota polis beliau memakai nama samaran Tongkat Warrant. Selain daripada anugerah Sasterawan Negara (1983) beliau juga menerima SEA Write Award (1982) dan Doktor Kehormat (Persuratan) Universiti Malaya (1983). Beliau meninggal dunia pada 29 November 2001.

Al-Fatihah.


.

Penyata Razak dan Era Baru Bahasa Melayu

ARKIB : 16/05/2010SEORANG pegawai Inggeris bernama Arthur Noel Kenion berucap dalam sidang Federal Council Federated Malay States dalam masa penjajahan pada tahun 1915 lalu memberi nasihat mengenai cara-cara yang terbaik sekali untuk mengajar dan mendidik orang Melayu.

Beliau berkata “Kita boleh ajar orang Melayu supaya terus ke sawah padi dan tidak kehilangan kebolehan dan kecekapan mereka sebagai nelayan serta bekerja di hutan. Ajar mereka kelebihan bekerja sebagai buruh kasar dan bukan menjadi kerani dan dengan itu saya yakin kita tidak akan menghadapi kerumitan seperti telah timbul di India iaitu akibat persekolahan yang berlebih-lebihan.”

Kenyataannya dalam bahasa Inggeris dicatat dalam sebuah makalah berjudul Perkembangan Bahasa Melayu oleh Haji Hamdan bin Sheikh Tahir, seorang pegawai kanan Kementerian Pelajaran yang kemudian menjadi Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang.

Beliau antara lain menyentuh laporan Razak tahun 1956 yang dianggap sebagai perolehan penting kerana menjadi asas dasar pelajaran yang meningkatkan taraf dan pekerjaan dalam bahasa Melayu.

Berbeza sekali dasar pelajaran itu daripada anjuran Kenion yang merendahkan bahasa Melayu dan sikap pihak penjajah umumnya terhadap pendidikan bagi orang Melayu. Malah, sikap sama berlaku di sekolah-sekolah bahasa Inggeris dulu yang “tujuan hanya untuk mengajar anak-anak muda kita belajar membaca dan menulis dengan baik supaya boleh menjadi kerani pejabat.”

Makalah Hamdan (Kemudian dikurnia kehormatan Tun) dikenang kembali bagi yang menghadiri Majlis Penyerahan buku Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia kepada Perpustakaan Tun Abdul Razak pada hari Isnin lalu.

Ia disampaikan oleh Naib Canselor UKM Profesor Tan Sri Dato’ Dr. Sharifah Hapsah kepada Ketua Arkib Negara, Dato’ Haji Sidek.

Nasional

Seperti disebut oleh Tun Hamdan lagi, sejumlah 20 cadangan penting diajukan dalam penyata Razak itu yang mewujudkan sistem pendidikan yang bersifat nasional kerana berdasarkan bahasa kebangsaan dan di samping itu mengekalkan pelbagai bahasa dan budaya lain.

Juga kembali dalam ingatan ialah karya Prof. Asmah Haji Omar berjudul The Teaching of Bahasa Malaysia in the Context of National Language Planning (Dewan Bahasa dan Pustaka 1976).

Lalu disebut autobiografi Hikayat Abdullah oleh Abdullah bin Abdul Kadir Munshi (1796-1854), sahabat karib Sir Stamford Raffles. Menurutnya tidak perlu mengajar bahasa Melayu bagi orang Melaka kerana ia bahasa mereka sendiri.

Abdullah menulis “.... pada fikiran orang-orang sekalian, tidak patut dipelajari akan bahasa Melayu itu, sebab ia itu bahasa kita sendiri. Dan lagi pula, daripada zaman nenek moyang pun tiada pernah pula orang menaruh tempat belajar bahasa Melayu, melainkan tempat mengaji Quran sahaja. Dan patut dibelajarkan bahasa Arab kerana iaitu berguna kepada agama dan lagi dalam akhirat dan lagi bahawa itu sahaja yang terlebih mulia di antara orang Islam.

Profesor Asmah menegaskan betapa jawatankuasa Razak memberi nilai ekonomi kepada bahasa Melayu kerana beberapa faktor, antaranya:

l Pengetahuan bahasa Melayu menjadi syarat yang diperlukan bila memohon kerja dalam perkhidmatan kerajaan.

l Kelulusan dalam bahasa Melayu menjadi syarat bagi para pelajar ke sekolah menengah dan juga wajib dalam kesemua peperiksaan kerajaan.

l Pengetahuan bahasa Melayu menjadi syarat bagi seseorang yang memohon bantuan kewangan pelajaran.

l Bahasa Melayu juga menjadi mata pelajaran yang penting dalam latihan para guru.

Disebut selanjutnya betapa bahasa Melayu tidak begitu lama menjadi lingua franca di Malaysia dan di seluruh nusantara Indonesia. Bahasa Melayu juga telah menjadi bahasa kebangsaan Indonesia dengan nama lain. Lalu bahasa Indonesia berjaya menjadi bahasa kebangsaan Republik Indonesia. Maka dengan itu Penyata Razak 1956 berupa “permulaan era baru bagi Bahasa Malaysia.”

Bagi kesemua ialah sesuatu yang ditegaskan pada ayat akhir laporan Education Committee 1956: “Our recommendations are unanimous and are supported without reservations by all of us.”

Ahli-ahlinya terdiri daripada Dato’ Abdul Razak, Menteri Pelajaran sebagai pengerusi. V.T. Sambanthan (Menteri Buruh), Suleiman bin Dato’ Abdul Rahman (Menteri Kerajaan Tempatan), Abdul Aziz bin Haji Abdul Majid (Menteri Besar Selangor), Shamsudin bin Nain (Menteri Besar Negeri Sembilan), Too Joon Hing (Timbalan Menteri Pelajaran).

Abdul Rahman bin Haji Talib (Timbalan Menteri Kerajaan Tempatan), Zainul Abidin bin Sultan Mydin, Dr. Lim Chong Eu (kemudian Ketua Menteri Pulau Pinang), Encik Abdul Hamid Khan (kemudin Menteri Pelajaran) Goh Chon Yan, Mohamad Ghazali Jawi (kemudian Menteri Besar Perak), Lee Thean Hin, Mohamad Idris bin Mat Sil, Leung Cheung Ling.

.

Barack Obama dan Sejarah Hamba Abdi

ARKIB : 20/12/2009WAJAR dibaca oleh ahli-ahli politik, terutama di negara-negara yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai golongan etnik, warna kulit, bahasa, budaya dan agama. Buku tersebut berjudul The Audacity of Hope ditulis oleh Presiden Barack Obama.

Lalu pada peringkat permulaan beliau menceritakan pengalaman dirinya ketika mula menceburkan diri dalam golongan politik dan kerap ditanya: “Dari mana kau dapat nama lucu kau tu?” Ini diikuti dengan pertanyaan: “Kau orang baik nampaknya. Kenapa mahu menceburi sesuatu yang kotor dan jijik seperti dunia politik?”

Obama adalah Presiden Africa-Amerika yang pertama di Amerika. Hanya di Amerika boleh berlaku sedemikian yang majoriti besar rakyatnya kulit putih. Tetapi beliau bukan keturunan hamba abdi bangsa Afrika yang dibawa secara paksa ke Amerika pada zaman lampau.

Ayahnya berasal dari Kenya yang telah merdeka dan ibunya kulit putih dan ia lahir di Honolulu pada tahun 1961. Juga diceritakan betapa pada peringkat pertama kempen politiknya beliau mengadakan sidang akhbar untuk para wartawan, tetapi “tiada siapa datang.” Namun, beliau terus berjuang sebagai penyokong Parti Demokrat. Pelbagai cerita, yang baik dan sebaliknya diceritakan, termasuk yang berikut:

“Pada awal tahun 2005, majalah Newsweek menyiarkan tuduhan-tuduhan bahawa para pengawal dan pemeriksa pusat tahanan penjara Guantanamo Bay telah menggesa dan menyalahgunakan kuasa ke atas tahanan, antara lain membuang sebuah al-Quran ke dalam tandas.

Rumah Putih menegaskan bahawa cerita itu tidak benar sama sekali. Tanpa dokumentasi dan akibat bantahan-bantahan ganas di Pakistan, maka Newsweek terpaksa menarik balik laporannya itu.

Beberapa bulan kemudiannya, pihak Pentagon mengedarkan laporan bahawa beberapa pegawai Amerika di Guantanamo telah melakukan beberapa tindakan tidak sewajarnya”.

Mengenai politik pula Presiden Obama menyebut mengenai pengaruh Parti Republikan di bahagian Selatan Amerika. Dua orang senator parti itu dari Wilayah Wyoming dan penduduk hanya seramai 493,782 orang menang iaitu menyamai dua Senator Parti Demokrat di Wilayah California yang penduduknya sejumlah lebih 30 juta orang

Pengalaman

Presiden Obama mengulangi suatu kenyataan senator-senator pada tahun pertama pengalaman mereka: “Seperti minum air dari saluran paip bomba”.

Juga diceritakan ialah pengalamannya semasa kanak-kanak 7-8 tahun di Indonesia dengan 17,000 pulau dan penduduk sejumlah 240 juta, iaitu yang keempat paling ramai dalam dunia selepas negara China, India dan Amerika Syarikat. Indonesia juga negara yang mempunyai penduduk Islam paling ramai sekali dalam dunia.

Presiden Obama lalu menyatakan harapan untuk kemudian melawat Indonesia dengan kedua-dua anaknya, “tetapi saya bimbang bahawa negara semasa saya kanak-kanak dulu itu tidak sama kini dengan segala kenangan diri saya, Indonesia dirasai begitu jauh kini dari keadaan 30 tahun dulu”.

Juga dicatat ialah keadaan warga Afrika-Amerika. Golongan yang kaya-raya kecil sekali. Di samping itu tiap warga kulit hitam dan ahli perniagaan di Chicago, umpamanya, boleh bercerita panjang mengenai halangan-halangan yang mereka hadapi kerana warna kulit mereka.

Gaji warga kulit hitam kira-kira 75 peratus gaji kulit putih. Gaji warga Latino pula 71 peratus gaji kulit putih. Bila dibuang kerja, maka warga kulit hitam dan Latino tidak punyai simpanan wang yang banyak. Ibu bapa tidak begitu berupaya menolong anak-anak mereka.Malah golongan kelas menengah kulit hitam dan Latino membayar lebih untuk insurans dan tidak begitu mampu memiliki rumah sendiri serta kurang sihat berbanding warga kulit putih.

Melalui kempen politiknya Obama mahu mengubah keadaan. Ini, antara lain kerana berdampingan dengan rakyat biasa yang tetap berazam dan optimis dalam menghadapi masa depan mereka.

Beliau kini berharap menjadi manusia lebih berguna “kepada keluarga saya dan rakyat yang telah memilih saya dan dengan itu mewariskan kelak kehidupan lebih baik bagi anak-anak kita”.

Obama bercerita pada waktu malam dulu ia sering mengunjungi tugu-tugu peringatan silam di Washington. Beliau telah membaca Gettysberg Address, pidato bersejarah Presiden Limcoln yang membebaskan hamba abdi kulit hitam di masa Perang Saudara di Amerika dulu.

“Jiwa saya penuh dengan kasih sayang kepada negara ini.” Presiden Obama menambah.

.

Perjuangan Bahasa Melayu di Nusantara

ARKIB : 06/06/2010FENOMENA Melayu, demikian tajuk siri rencana oleh Dr. H. Tabrani Rab yang disiarkan dalam beberapa akhbar Indonesia dan kemudian diterbitkan dalam buku oleh Lembaga Studi Sosial Budaya Riau pada tahun 1990.

Lalu beliau menulis antara lainnya: “Melakalah yang sebenarnya telah meletakkan asas transformasi bahasa Melayu daripada suatu bahasa kecil menjadi bahasa komunikasi perdagangan, ilmu dan diplomatik yang besar dan dengan itu memberikan tiang-tiang besar untuk perkembangannya menjadi bahasa Melayu seperti yang kita kenal hari ini.”

Terbit kini ialah buku yang mengisahkan pelbagai aspek sejarah Singapura, termasuk mengenai perkembangan bahasa Melayu, berjudul Paths Not Taken (terbitan National University of Singapore). Antara makalah ialah Malay Cosmopolitan Activism in Post-War Singapore.

Pada peringkat awal dicatat: Tidak lama selepas wujudnya koloni Singapura pada tahun 1819, orang Melayu menjadi golongan minoriti di pelabuhan yang dikuasai oleh Inggeris. Walaupun pada peringkat minoriti, peratus Melayu kekal pada peringkat global 15 peratus sejak abad ke-19, Singapura melaksanakan peranan penting dalam perkembangan intelek Melayu dan kecergasannya.

Menurut kedua penulis makalah berkenaan, keduanya sarjana bukan Melayu Timothy P. Barnard dan Jan van der Putten - punca kecergasan masyarakat Melayu itu ialah kewartawanan. Pelbagai kedai sepanjang jalan-jalan di Kampung Glam berupa tempat-

tempat percetakan akhbar-akhbar dan majalah sejak 1870-an, demikian disebut.

Isu Bahasa Melayu menjadi alat dalam perjuangan terhadap feudalisme golongan elit, pihak-pihak penjajah dan majoriti golongan asing dalam masyarakat serta berkaitan dengan rakyat di Semenanjung Tanah Melayu dan Indonesia, kerana, bahasa Melayu bakal menjadi bahasa utama Malaya yang merdeka.

Para wartawan dan pelbagai golongan dari bidang-bidang lain sepakat dalam keyakinan mereka kepada bahasa dan kesenian Melayu bagi mengisi kemerdekaan. Walau pun ramai pihak membicarakan isu-isu pokok di Singapura dan Malaysia, tumpuan utama mereka ialah bahasa dan budaya.

Diwarisi dari pelbagai debat di antara para wartawan Indonesia, Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura ialah kedudukan bahasa Melayu yang begitu penting sekali “seperti kesan halilintar yang menyedarkan orang Melayu selama-lamanya.”

Menurut kedua penulis, gerakan sastera dan nasionalisme Melayu muncul di Singapura pada tahun 1950-an yang berasal dari pelbagai perkembangan di Indonesia dan politik Melayu sebelum Perang Dunia Kedua dan selamanya.

Di Indonesia gerakan anti-penjajahan mempunyai talian dengan hala tuju sastera pada tahun 1930-an. Lalu muncul gerakan Pujangga Baru oleh para penulis muda seperti Sutan Takdir Al Syahbana, Armin Pane dan Amir Hamzah. Karya dan ideologi para penulis Pujangga Baru itu mempengaruhi para penulis di Semenanjung Tanah Melayu, termasuk para guru pelatih Sultan Idris Training College (STTC).

Aktivis

Ramai guru-guru menjadi aktivis politik budaya di Singapura dari 1930-an hingga 1950-an. Kegiatan-kegiatan sastera dari Indonesia itu menyeberangi Selat Melaka. Antara yang aktif ialah Kesatuan Melayu Muda (KMM) pimpinan Ibrahim Yaakob, Ishak Haji Muhammad dan Burhanuddin al-Helmy. Mereka menganggap Tenggara Asia sebagai Melayu Raya yang telah dibelah bagi oleh penjajah Inggeris dan Belanda.

Ibrahim Yaakob kemudian menguasai akhbar Warta Melayu dan apabila Jepun menyerang, maka antara yang mengalukan mereka ialah Ibrahim. Bersama Dr. Burhanuddin adanya, beliau mengharapkan penyatuan antara Indonesia dan Malaya.

Dunia kewartawanan di Singapura selepas tamat perang menyaksikan penerbitan pelbagai akhbar. Yang utama ialah kumpulan Utusan Melayu yang juga menerbitkan majalah Mastika dan Utusan Zaman. Antara penulis-penulisnya ialah Abdul Rahim Kajai, Samad Ismail, Ahmad Boestamam, Ishak Haji Muhammad dan Keris Mas.

Satu lagi kumpulan diketuai oleh Harun Aminurrashid dari STTC yang dibuang ke Brunei kerana kegiatan nasionalisnya. Kumpulan ketiga diketuai oleh Syed Abdullah bin Abdul Hamid al-Edrus yang sebelumnya wartawan Utusan Melayu.

Menjelang 1950, menurut kedua penulis lagi, para penulis muda kian meningkat keinginan mereka untuk melakukan modernisasi dari segi bahasa dan kandungannya. Antara mereka ialah Asraf, Rohaizad, Roomai Noor dan Jamil Sulong. Mereka berpendapat bahasa pihak penjajah telah menganiayai dan menindas orang Melayu. Maka lahir kemudiannya ialah ASAS 50.

Pada Kongres Pertama Bahasa dan Sastera Melayu tahun 1952, tumpuan perbincangan ialah penulisan yang mencerminkan keinginan untuk menggunakan politik, masyarakat dan budaya bagi memupuk keyakinan pada diri sendiri dan semangat kebangsaan.

Antara cara untuk mencapai matlamat ialah mengutamakan tulisan rumi, iaitu cadangan para penulis muda ASAS 50. Menurut yang empunya cerita Samad Ismail diperintah oleh ayahnya supaya membaca akhbar-akhbar Melayu, bukan buku-buku cerita detektif yang dibeli olehnya setiap minggu. Kajai pula dikatakan lebih senang bercakap dalam bahasa Inggeris.

Turut disebut dalam makalah ialah nama-

nama Jamil Sulong, Omar Rojik, Abdullah Hussain dan P. Ramlee dengan filemnya Penarik Becha. Populariti filem-filem Melayu dianggap meningkatkan bilangan penulis-

penulis skrip dan pengarah-pengarah Melayu menggantikan pengarah-pengarah dari Calcutta dan Bombay.

Kongres Bahasa Melayu ketiga pada tahun 1956 memperteguh cita-cita dan aspirasi para aktivis Melayu. Antara para peserta ialah Zubir Said yang kemudian menggubah lagu kebangsaan, Majulah Singapura. Ia diperdengarkan secara rasmi pada 3 Disember 1959 ketika pertabalan Yusof Ishak sebagai Yang Di Pertua Negara.

Ia dinyanyikan oleh kumpulan dari pelbagai bangsa. Bahawa mereka menyanyi lagu Melayu untuk menyambut pengasas akhbar Utusan Melayu menjadi ketua negara dianggap sebagai sesuatu yang simbolik kerana memenuhi matlamat penting para wartawan Melayu dari tahun 1950-an.

Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan yang rasmi, dan rakyat mempelajarinya di sekolah-sekolah serta menyanyikannya sebagai lagu kebangsaan demikian dicatat. Sebagaimana disebut oleh Profesor Ismail Hussein: “Bahasa Melayu selepas perang menjadi bahawa kebangsaan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei.”

.

Apabila Sejarah Silam Tidak Jadi Pengajaran

ARKIB : 11/04/2010

Apabila sejarah silam tidak jadi pengajaran
(Oleh: Mazlan Nordin; Ruangan Kolumnis Utusan Malaysia)

PELBAGAI dugaan dihadapi oleh warga Islam di beberapa negara Eropah dewasa ini. Berlaku di Warsaw, ibu negara Poland pada minggu lalu adalah demonstrasi membantah pembinaan sebuah masjid di pinggir kota itu.

Walhal bilangan warga Islam di negara itu tidak sampai 30,000 orang dan 90 peratus daripada 38 juta penduduknya penganut Katholik. Menurut laporan agensi berita luar negara seorang penunjuk perasaan membawa sepanduk yang menggambarkan menara masjid sebagai peluru berpandu.

Sebelum itu sebuah jawatankuasa Parlimen Belgium sebulat suara mengundi mengharamkan pemakaian burqa dan niqab di khalayak ramai. Di Switzerland rakyat disaran mengundi mengharamkan pembinaan menara masjid.

Sebelum itu pula harian akhbar Jyllands-Posten menyiarkan 12 kartun yang mengejek Nabi Muhammad SAW. Bantahan daripada beberapa negara dan golongan Islam ditolak atas alasan mahu menegakkan kebebasan berbicara seperti dinyatakan oleh ketua jabatan pengarang akhbar itu: ''Kami hidup dalam negara demokrasi dan karya jolokan dibolehkan.''

Bilangan warga Islam di Denmark kira-kira 150,000 saja, iaitu 2.8 peratus dari jumlah penduduk. Majalah Gatra di Jakarta melaporkan kenyataan Ahmad Furqan Noor, Ketua Perhimpunan Masyarakat Islam Indonesia di Denmark mengenai perubahan sikap pihak berkuasa. Contohnya, seorang warga Islam dan orang asing mesti punyai 50,000 krone jika mahu menikahi warga Denmark.

Lain hal berlaku di Serbia minggu lalu apabila Parlimennya meluluskan usul mengutuk pembunuhan seramai 8,000 warga Islam di Srebenica pada tahun 1995 semasa meletusnya Perang Bosnia.

Bertugas di situ waktu itu ialah 400 askar Belanda sebagai tentera pendamai Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Menurut sebuah laporan akhbar Times, London kemudiannya: ''Pembunuhan beramai-ramai itu meninggalkan kesan mendalam pada rakyat Belanda hingga menyebabkan kerajaan Belanda waktu itu meletakkan jawatan setelah terbit laporan yang menegur kerajaan kerana menempatkan askar-askar Belanda dalam keadaan paling sukar.

Bantuan

"Kerana tiadanya bantuan tentera udara, maka mereka tidak dapat bertindak manakala askar-askar Serbia mengasingkan lelaki dewasa dan budak lelaki daripada isteri dan ibu mereka. Mereka dipaksa menaiki lori dan kesemuanya dibawa ke tempat pembunuhan.

"Kerajaan Belanda kemudian menyekat permohonan Serbia untuk menyertai Kesatuan Eropah. Dalam pada itu Jeneral Retko Mladic yang mengetuai laskar Serbia masih bebas.'' Demikian laporan akhbar Timur pada 19 Jun 2008.

Laporan itu mengulas tuntutan para isteri dan ibu kepada 8,000 mangsa korban pembunuhan itu supaya PBB memberi bantuan wang. Mereka menuntut ganti rugi sejumlah 2 bilion pound.

Pembunuhan 8,000 orang itu pun dicop sebagai Srebenica Genocide. Ia diakui sebagai pembunuhan beramai-ramai paling kejam selepas tamat Perang Dunia Kedua.

Mahkamah Keadilan Antarabangsa bersidang pada 2007 di The Hague, Belanda. Keputusannya berbunyi: ''Mahkamah memutuskan bahawa tindakan-tindakan di Srebenica telah dilakukan khusus untuk membinasakan orang Islam dan dengan itu berlaku pembunuhan beramai-ramai.''

Mahkamah Antarabangsa itu juga memutuskan bahawa pihak berkuasa Serbia gagal menyekat pembunuhan beramai-ramai itu. Lalu dicatit seterusnya: ''Juga menjadi korban ialah kanak-kanak, para wanita dan orang-orang tua.'' Suruhanjaya yang mengira jumlah orang menjadi korban mencatat 8,373 nama.

Keputusan Parlimen Serbia yang mengutuk pembunuhan itu tidak menyebut perkataan genocide. Usul yang diluluskan itu dianggap sebagai usaha baru pihak berkuasa Serbia supaya diterima menjadi anggota Kesatuan Eropah.

Seperti diketahui, seorang lagi ketua pihak Serbia, Radovan Karadzic, telah ditangkap dan sedang dibicarakan di The Hague. Masih bebas ialah General Ratko Mladic yang mengepalai laskar Serbia.

Setelah 15 tahun berlalu sejak pembunuhan beramai-ramai itu maka kini berlaku pula demonstrasi anti-pembinaan masjid, larangan bertudung di khalayak ramai, larangan membina menara masjid dan pelbagai kartun mengejek nabi.

Timbul pertanyaan, apakah ini caranya manusia belajar dari sejarah silam?

Tanpa Islam Eropah Tidak Akan Wujud

ARKIB : 18/04/2010
Tanpa Islam Eropah tidak akan wujud(Oleh: Mazlan Nordin; Ruangan Kolumnis Utusan Malaysia)

TANPA Islam, Eropah tidak akan wujud. Demikian salah sebuah makalah dalam buku berjudul Eropah: 50 fakta yang perlu diketahui. Lalu disebut betapa Islam pada masa lampau memerintah negara Sepanyol selama 800 tahun.

Buku ditulis oleh Emma Hartley. wartawan dan penulis yang telah bertugas dengan empat buah akhbar bahasa Inggeris - Daily Telegraph, Evening Standard, The Independent dan Times, London.

Sorotan mengenainya bermula dengan kisah Abu Abdullah, Raja Islam yang terakhir di Sepanyol manakala menunggang kuda dan berhenti di puncak sebuah bukit lalu memandang dari jauh bumbung Istana Alhamra. Ia berlaku pada abad ke-15 setelah tenteranya ditewaskan oleh laskar Raja Ferdinand dan Permaisuri Isabella.

Wajahnya begitu sedih dan ia menangis ketika memandang ke arah tempat tinggal nenek moyang yang dulu memerintah Andalusia sebegitu lama.

Ibu yang mengiring memarahinya: “Menangis, menangislah kau seperti betina kerana kau tak dapat mempertahannya seperti anak jantan.’’

Dalam pelbagai buku dunia Barat nama yang disebut ialah Boabdil. Para penulis tidak menyebut nama Abu Abdullah. Hal tersebut berupa satu penghinaan.

Menurut Emma Hartley, pemerintahan Islam selama 800 tahun itu sesuatu yang “terbaik sekali”. Kerana waktu itu Eropah mengalami Dark Ages manakala dunia Islam telahpun memiliki pelbagai perpustakaan yang menyimpan karya-karya sastera, mempraktik ilmu-ilmu kejuruteraan, perubatan dan lain-lain jurusan sains.

Seperti ditulis oleh Hartley: In many ways Europe is a product of Islam.

Lantas dicatat pendapat Dr. Tim Winter dari Universiti Cambridge: “Eropah yang kita kenali tidak mungkin lahir tanpa Islam. Bentuk rupa pelbagai bangunan berasal dari tenaga tukang-tukang bina mereka. Pelbagai teknik termasuk pemasangan cermin-cermin jendela yang cantik berasal dari mereka juga.

Begitu juga pelbagai jenis kain, permaidani, pembikinan kertas tulis, pembinaan hospital-hospital serta buku-buku teks perubatan dalam bahasa Arab.’’

Dr. Winter juga menyebut peranan Thomas Aquinas yang mengembangkan falsafah Barat: “Beliau menyebut pengarah tokoh yang dipanggil The Philosopher, iaitu Aristotle dan pengarah The Commentator iaitu Ibni Rushd yang menulis pelbagai pendapat Aristotle.

Tingkah-laku

Lihat saja tingkah-laku pembesar Inggeris bila bangun pagi lalu minum kopi yang berasal dari Turki. Kakinya melangkah permaidani Turki atau Parsi.

Beberapa ekor kuda kepunyaannya dibawa sejak abad ke-18 dari negara Arab. Jika sembahyang di gereja ia melakukannya dalam bangunan besar ciptaan idea dunia Islam”.

Seperti telah dicatat dalam buku sejarah, Sepanyol ditawan semula oleh golongan Kristian pada tahun 1492. Warga Yahudi dan Islam kemudian dipaksa menukar agama mereka. Kerana itu ramai membawa diri ke negara-negara lain termasuk di Afrika Utara, Mesir dan Turki.

Berlaku kemudiannya adalah Spanish Inquisition. Yang dicurigai keteguhan agama, mereka disiksa dan jika sabit kesalahannya maka dibakar hidup-hidup.

Abu Abdullah (Boabdil) mati di Afrika Utara dalam satu perjuangan lain. Mengenai nasib malangnya dikatakan: “Ia menjadi korban dalam satu perjuangan lain sedangkan dulunya ia mengelak maut dalam perjuangannya sendiri.’’

Pemberontakan berlaku di kalangan rakyatnya kerana ia berunding menyerah-kalah kepada Ferdinand dan Isabella.

Juga menjadi bahan cerita adalah catatan seorang sejarawan Barat bertajuk: Naik dan jatuhnya syurga dunia: Manakala Arab dan Yahudi bersama membina negara di Sepanyol. Lalu diceritakan: “Manakala Tuhan mengisi tempat-tempat kosong di alam semesta, Al-Andalus memohon lima kurniaan - langit biru, lautan cantik penuh dengan ikan, pohon-pohon buahan, wanita-wanita cantik dan sebuah kerajaan yang adil. Kesemuanya dikurniai kecuali yang terakhir. Sebabnya, jika yang lain-lain dikurnai beserta sebuah kerajaan adil, maka Andalusia akan menyaingi syurga’’.

Disebut antara lainnya adalah pengaruh Arab dalam muzik flamenco Sepanyol. Lalu muncul muzik Hispano-Arab. Tidak ada paksaan dalam pemerintahan Islam bersabit agama.

Menurut laporan Ayan Bayaumi, seorang penulis Mesir dalam sebuah akhbar Amerika, warga Islam di Britain telah meningkat hingga 1.6 juta, di Itali satu juta dan di negara Perancis antara 4 hingga 5 juta.

Lain negara, lain kisah, dugaan dan cabaran. Namun, ada kalanya penulis bukan Islam membela mereka.

Walaupun Sesekali Gigi Tergigit Lidah

ARKIB : 11/10/2009

Walaupun sesekali gigi tergigit lidah

Oleh: Mazlan Nordin

KEMELESETAN ekonomi Amerika mulai setahun lalu yang merebak ke beberapa negara lain tidak begitu parah akibatnya berbanding "Wall Street Crash 1929", demikian menurut beberapa pihak. Pelbagai hal dipelajari oleh negara-negara yang terjejas, termasuk Malaysia oleh semua pihak termasuk kerajaan, tokoh-tokoh politik, pakar-pakar ekonomi dan akademik, tokoh-tokoh korporat serta kesatuan-kesatuan sekerja. Juga oleh pihak media massa.

Kebimbangan demi kebimbangan disuarakan pada mulanya mengenai kegawatan ekonomi, rumah-rumah diambil balik oleh pihak bank dan lain-lain kerana pemilik tidak mampu membayar balik pinjaman. Juga mengenai kian ramai para pekerja dibuang kerja dan menganggur.

Dalam ingatan ialah laporan mendiang Lee Siew Yee (Tan Sri), kemudian Ketua Pengarang New Straits Times, yang disegani kerana keinsafan mengenai keperluan-keperluan masyarakat pelbagai kaum. Lanjutan dari kemerosotan ekonomi Wall Street 1929, beliau menulis mengenai pelbagai akibat kepada para pekerja dan buruh. Beliau mengisahkan antara lainnya: "Para penumpang kereta yang melintasi negeri Perak melihat di kiri kanan jalan raya beratus-ratus keluarga penoreh getah yang telah dibuang kerja oleh estet-estet getah yang tidak lagi beroperasi. Mereka duduk atau bercanggung di tepi-tepi jalan, di kelilingi periuk belanga dan lain-lain yang mereka miliki.

Jauh dari jalan raya dan tidak kelihatan kepada yang lalu lintas ialah lain-lain yang menderita kerana kemiskinan akibat kemerosotan ekonomi. Mereka ialah keluarga para pekebun kecil pokok-pokok getah yang tidak ditoreh lagi. Kerana, tiada siapa mampu membeli getah mereka. Tidak siapa melaporkan nasib mereka. Tiada yang membuat laporan lengkap. "Demikian catatan Lee Siew Yee mengenai nasib penoreh getah India, Melayu dan Cina di waktu itu.

Ertinya pihak-pihak yang berkewajipan gagal melaksanakan tugas untuk memberitahu para pembaca, orang ramai seluruhnya dan juga pihak-pihak berkuasa. bagi akhbar apa yang berlaku ialah "urban bias" iaitu berita dan masalah di bandar-bandar diutamakan. Keciciran meliputi pelbagai hal di kampung-kampung dan daerah-daerah pedalaman.

Hal yang sama pernah berlaku di Amerika pada masa dahulu, umpamanya manakala akhbar-akhbar gagal melaporkan penghijrahan ratusan ribu kaum kulit hitam, iaitu dari bahagian selatan tempat mereka menjadi hamba abdi kulit putih. Mereka beramai-ramai pindah kebahagian utara Amerika. Ini berlaku setelah tamat perang saudara di antara Utara dan Selatan bersabit pengabdian warga kulit hitam.

Kegagalan akhbar-akhbar Amerika melaporkan hal tersebut didedah kemudian oleh para sejarawan. Bagi para wartawan umumnya ialah peringatan supaya sentiasa mengamati pelbagai hal yang menyentuh rakyat walau apa juga kedudukan dalam masyarakat. Lalu diulangi juga fungsi sosial media massa untuk memupuk kesedaran rakyat pelbagai kaum sebagai satu bangsa.

Oleh kerana berita buruk atau sensasi dianggap lebih melariskan jualan akhbar atau bilangan para penonton televisyen, maka timbul kepincangan dalam masyarakat pelbagai kaum. Dalam pada itu gembong-gembong politik berulang-ulang cuba mencetuskan rasa sedih, gundah dan prasangka buruk antara kaum. Ingatan juga ditujukan kepada yang dipanggil bloggers dengan agenda masing-masing.

Seperti diketahui ratusan juta dolar telah diperuntukan oleh kerajaan Amerika pada mulanya dan kerajaan-kerajaan lain di Eropah dan Asia, termasuk China, Jepun dan Malaysia untuk rangsangan ekonomi masing-masing. Yang seumpama tiada berlaku berikutan kemelesetan ekonomi 1929 dulu.

Wajar dicatat dalam konteks masa kini ialah bantuan yang diatur di Malaysia oleh Utusan Melayu dan Maybank, NSTP dan Media Prima untuk ribuan mangsa gempa bumi di Sumatera dan mangsa banjir besar di Filipina. Dalam keadaan kegawatan ekonomi di pelbagai negara bantuan tersebut amat diperlukan apatah lagi antara jiran-jiran yang sesetengahnya seketurunan dan agama serta kebudayaan yang sama. Walaupun sesekali gigi tergigit lidah, seperti kata bijak bistari.

- Tan Sri Mazlan Nordin ialah Karyawan Tamu Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Dipetik untuk pendidikan